Ubezpieczyciel może spłacić twój kredyt

Ubezpieczyciel może spłacić twój kredyt
Źródło: Monika Rosmanowska 11 kwietnia 2017

Ubezpieczenie na życie, „od bezrobocia”, na wypadek trwałego inwalidztwa, kradzieży. Kiedy trzeba, a kiedy warto pomyśleć o wykupieniu polisy do kredytu?

Polisa na życie -  warta poważnego rozważenia

Portfolio ubezpieczeń do kredytów jest niezwykle szerokie.  Najczęściej jest to ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Szczególnie warte uwagi jest to pierwsze, które chroni nas, ale również naszych bliskich przed poważnymi kłopotami finansowymi. W zależności od sumy ubezpieczenia spłacana jest całość lub część kredytu.

– Wykupienie ochrony z sumą ubezpieczenia równą kwocie kredytu daje spadkobiercom ochronę przed koniecznością przejmowania i spłaty długu po zmarłym kredytobiorcy – zwraca uwagę Anna Krzyżewska, ekspert Open Finance SA.

- W sytuacji poważnej choroby zdefiniowanej w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), ubezpieczyciel dokonuje spłaty części kredytu najczęściej w postaci określonej liczby rat kapitałowo-odsetkowych. Dodatkowo do kredytów i pożyczek oferowane są ubezpieczenia na wypadek trwałej niepełnosprawności, skutków nieszczęśliwych wypadków, hospitalizacji czy na wypadek niezdolności do pracy – wskazuje Renata Mordaka, dyrektor Biura Bancassurance i Ubezpieczeń Masowych ERGO Hestii.

Ubezpieczenie na życie powinien posiadać każdy kupujący mieszkanie lub dom na kredyt. Zabezpieczeniem kredytu dla banku jest nieruchomość. Klient – podpisując zobowiązanie na długi czas – w ten sposób zabezpiecza siebie i najbliższych.

– Warto skorzystać z takiej ochrony, nawet wtedy gdy nie jest wymagana przez bank.  Pamiętajmy, że kredyt to zobowiązanie na wiele lat i różne okoliczności mogą w tym czasie zaistnieć – ostrzega Michał Krajkowski, główny analityk Notus Doradcy Finansowi.

 – ERGO Hestia współpracuje z wieloma bankami i w ramach dialogu na linii ubezpieczyciel-bank próbuje odpowiedzieć na potrzeby ubezpieczeniowe klientów bankowych. Decydując się na ubezpieczenie przy okazji zobowiązania kredytowego, warto pamiętać, że dobrze dobrane ubezpieczenie to przede wszystkim takie, kiedy klient wie, w jakim zakresie jest chroniony. Kluczowe jest jego poczucie bezpieczeństwa na wypadek nagłych i nieoczekiwanych zdarzeń w życiu przy jednoczesnym posiadaniu zobowiązania kredytowego – mówi Renata Mordaka.

Dlatego tak ważne jest, aby o zawartej polisie na życie powiedzieć najbliższej rodzinie. W przypadku, gdy bliscy nie mają wiedzy o ubezpieczeniu przy kredycie, nie są świadomi możliwości zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia do ubezpieczyciela. Pozytywne jest to, że banki pomagają rodzinie w takim postępowaniu, łącznie z przygotowaniem wymaganych dokumentów.

Gdy stracimy pracę

Ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy dotyczą głównie osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony, choć zdarzają się i polisy, które chronią osoby z czasową umową i prowadzące działalność gospodarczą. Inne ubezpieczenia dotyczą pobytu w szpitalu, choroby czy trwałego inwalidztwa. Co je łączy? - We wszystkich tych przypadkach ubezpieczyciel na pewien czas może przejąć opłacanie rat kredytu. Czas wypłaty odszkodowania trwa najczęściej od 6 do 12 miesięcy.

Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych

Przy kredytach mieszkaniowych do czasu ustanowienia hipoteki (wpisu przez sąd w księdze wieczystej), a więc docelowego zabezpieczenia kredytu, banki sięgają po tzw. ubezpieczenie pomostowe lub przejściowe. Dla kredytobiorcy oznacza to wyższą ratę przez kilka miesięcy. Podniesienie oprocentowania kredytu o 0,6-1,5 p.p. przekłada się na wzrost miesięcznego zobowiązania o 40-70 zł na każde 100 tys. zł zadłużenia. Dodatkowo niektóre banki stosują ubezpieczenie tzw. brakującego wkładu własnego, które pojawia się wtedy, gdy kupujący nieruchomość wnosi mniej niż 20 proc. wkładu własnego.

- W przypadku kredytów hipotecznych bardzo popularnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie nieruchomości – mieszkań i domów – w zakresie murów od ognia i innych zdarzeń losowych, z cesją na bank. To ubezpieczenie coraz częściej uzupełnia się o ochronę ruchomości domowych na wypadek pożaru, zalania, kradzieży czy dewastacji. Polisa ubezpieczenia nieruchomości od ognia jest wymagana przez bank, jednakże klient ma również prawo przedstawienia bankowi polisy zawartej bezpośrednio z wybranym ubezpieczycielem, o ile polisa ta spełni określone warunki postawione przez bank – podkreśla Renata Mordaka.

Dodatkowo możemy:

  • ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej posiadacza nieruchomości;
  • wykupić home assistance gwarantujące pomoc interwencyjną specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, serwisanta sprzętu komputerowego, AGD, RTV;
  • ubezpieczyć się od kradzieży mienia, zniszczeń przy próbie włamania czy następstw nieszczęśliwych wypadków – zapewniony jest np. lokal zastępczy.

Ubezpiecz pożyczkę

Pożyczkom gotówkowym często towarzyszą pakiety ubezpieczeniowe.

– W takim przypadku najczęściej otrzymujemy ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie „od bezrobocia”. Całość składki ubezpieczeniowej jest zwykle doliczana do kwoty kredytu – mówi Michał Krajkowski.

Ubezpieczenia są dobrowolne, ale banki często konstruują ofertę w taki sposób, że zakup ubezpieczenia obniża koszty kredytu np. poprzez zaoferowanie niższej prowizji za udzielenie kredytu.  Zgodnie z Rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego bank zawsze jednak musi przedstawić alternatywną ofertę na pożyczkę bez ubezpieczenia.

Sprawdź, zanim podpiszesz

Decydując się na jakiekolwiek ubezpieczenie, a w szczególności na życie, sprawdźmy dokładnie jego zakres i warunki zawarte w OWU. Przeanalizujmy, co obejmuje umowa ubezpieczenia i jakie zawiera wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty świadczenia. Standardowe wyłączenia odpowiedzialności to: śmierć na skutek choroby stwierdzonej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wiek powyżej 75 lat, utrata pracy, jeżeli kredytobiorca pracował na umowę zlecenie, oraz wypadek, który miał miejsce, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu. Poza OWU dokumentem wartym zapoznania się jest Karta produktu, która stanowi niejako streszczenie produktu ubezpieczeniowego i zawiera kluczowe informacje dla klienta o ochronie ubezpieczeniowej.

Może nam zostać zaoferowane ubezpieczenie, które np. w przypadku utraty pracy gwarantuje spłatę do 6 rat naszego kredytu lub pożyczki, a w innym banku otrzymamy w zakresie ubezpieczenia spłatę do 12 rat w tej samej sytuacji.  

Należy pamiętać, że przy wcześniejszej spłacie kredytu kredytobiorca ma prawo ubiegania się o zwrot części składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres. Dotyczy to składek pobranych jednorazowo przy podpisaniu umowy i za cały okres ubezpieczenia.

Zainteresowanie ubezpieczeniami do kredytów rośnie, tym bardziej za każdym razem warto sprawdzić, czy takie ubezpieczenie jest odpowiednio dopasowane do naszych potrzeb i chroni nas od najważniejszych ryzyk.

Poleć ten artykuł znajomym:
Udostępnij Tweetnij Wykop