OC coraz droższe? Twoje pieniądze nie idą tylko na wypłatę odszkodowania

OC coraz droższe? Twoje pieniądze nie idą tylko na wypłatę odszkodowania
Źródło: Agnieszka jarosz 9 marca 2017

Ubezpieczyciele coraz częściej płacą za hotele czy dodatkową pomoc medyczną.

Ochrona ubezpieczeniowa OC komunikacyjnego obejmuje wszelkie szkody, jakie powstaną w mieniu i zdrowiu osób, które ucierpiały w wypadku drogowym. Podstawowe warunki ubezpieczeniowe są identyczne w każdym towarzystwie. Wynika to z ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Suma gwarancyjna, czyli maksymalna wartość odszkodowania, też jest ujednolicona dla wszystkich ubezpieczycieli i wynosi 1,2 mln euro dla szkód na mieniu oraz ponad 6 mln euro dla szkód osobowych.

Jak przypomina Rzecznik Finansowy, każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC komunikacyjne.

„Jest to ubezpieczenie o szczególnej wadze, chroniące przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez taki pojazd. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma taki skutek dla poszkodowanego, że może on być pewny, że zostanie dokonana rekompensata poniesionych przez niego szkód. Poszkodowany może bowiem dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, którego majątek z założenia jest znacznie większy od majątku sprawcy szkody” – czytamy na oficjalnej stronie Rzecznika.

Na co można przeznaczyć środki z OC

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów należy się poszkodowanym, gdy szkoda została spowodowana w związku z ruchem tego pojazdu. To pojęcie jest jednak bardzo szerokie i obejmuje także sytuacje, które miały miejsce przy wsiadaniu i wysiadaniu, podczas załadowania i rozładowania pojazdu, a także podczas garażowania auta czy jego zatrzymania i postoju.

Jak wynika z ustawy, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej, o której wspominaliśmy wcześniej. Co prawda jest ona bardzo wysoka, ale gdyby szkoda, jaka powstała w wyniku wypadku, przekraczała ją (co jest bardzo mało prawdopodobne), wówczas pozostałą część szkody musiałby pokryć sprawca wypadku z własnego majątku.

Towarzystwa w ramach OC i na mocy ustawy wypłacają odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów wynikających z: - naprawy pojazdu, holowania, -wynajmu  pojazdu zastępczego. Przyznane środki są przeznaczane również na zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, jego transportem, przystosowaniem mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej, a także przygotowaniem go do wykonywania nowego zawodu.
W ramach OC towarzystwa mogą również przyznawać renty: uzupełniające, jednorazowe, na zwiększone potrzeby związane z poprawą stanu zdrowia czy z powodu niemożności wykonywania pracy.

Gdy poszkodowany umiera, wówczas o wypłatę świadczeń może ubiegać się jego rodzina. Może domagać się m.in.: odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej wskutek śmierci najbliższej osoby, zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego, renty alimentacyjnej czy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Nie we wszystkich jednak sytuacjach – w ramach OC – można zgłaszać roszczenia. Zakład nie odpowiada za szkody polegające na:

 • uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi (właścicielowi) pojazdu mechanicznego, gdy strata dotyczy przewożonych za opłatą ładunków, przesyłek lub bagażu;
 • utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 • zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Wygodne dodatki do OC

Oprócz wymienionych wyżej odszkodowań i świadczeń towarzystwa oferują także darmowe dodatki do OC. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest funkcjonujący od -kwietnia 2015 roku system Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS).

Dziewięć zakładów ubezpieczeniowych podpisało umowę o współpracy w tej sprawie. W skrócie polega to na tym, że wypłatą odszkodowania czy naprawą auta zajmie się nasze towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie to, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Po likwidacji szkody ubezpieczyciel rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy za pomocą ryczałtów ustalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Dzięki temu nie ma mowy o ryzyku zawyżania wyceny szkody. Dotychczas poszkodowany mógł naprawić swój pojazd w ramach ubezpieczenia OC tylko w zakładzie ubezpieczeń sprawcy szkody.

- Aktualnie z systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) skorzystało ponad 80 tysięcy Poszkodowanych – mówi Karina Kosicka – kierownik w Biurze Likwidacji Szkód ERGO Hestii. Jednym z głównych celów wdrożenia tego systemu było uproszczenie i przyśpieszenie likwidacji szkody. W tym modelu poszkodowani w wypadku czy kolizji drogowej nie muszą już korzystać z usług ubezpieczyciela sprawcy. Teraz mogą zgłosić szkodę do swego ubezpieczyciela, niezależnie od wykupionej opcji ubezpieczenia komunikacyjnego. Wystarczy mieć wykupione ubezpieczenie OC, aby nasz ubezpieczyciel funkcjonujący w systemie BLS zlikwidował szkodę i wypłacił odszkodowanie. Atutem tego rozwiązania jest możliwość likwidacji szkody w wybranym przez siebie standardzie.  Wybrane przez nas towarzystwo bierze szkodę na siebie i załatwia wszystkie formalności z ubezpieczycielem sprawcy. Szkoda ta nie obciąża konta poszkodowanego zgłaszającego szkodę w bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, więc nie ma wpływu na wysokość składki za ubezpieczenie OC naszego pojazdu w momencie odnowienia polisy.

- Po prawie 2 latach funkcjonowania i likwidacji szkód w systemie BLS widzimy, że klienci doceniają jakość obsługi szkód w ERGO Hestii. Potwierdzeniem najwyższego standardu ochrony jest zaufanie klientów, którzy po likwidacji szkody w ramach BLS pozostają z nami na kolejny rok. Poszkodowani z zadowoleniem przyjmują fakt, że sprawa jest załatwiona w firmie, którą znają. Jednocześnie zauważalny jest generalny wzrost świadomości ubezpieczeniowej Polaków. Coraz więcej klientów zdaje sobie sprawę, że już przy wyborze ubezpieczenia OC powinni brać pod uwagę standard likwidacji szkód i  poziom obsługi, dlatego coraz częściej wybierają OC kierując się jakością, a nie tylko ceną – dodaje Karina Kosicka.

Kolejny dodatek do OC to Zielona Karta dla kierowców, którzy są jednocześnie zapalonymi podróżnikami. Zielona Karta to OC komunikacyjne, jednak chroniące nas również poza granicami kraju. Zakres odpowiedzialności za powstałe szkody jest taki sam jak przy ubezpieczeniu OC w kraju. Karta wykupiona w Polsce obowiązuje w 32 państwach, a dokładnie krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co jeszcze firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach polisy OC? Na przykład:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • transport ubezpieczonych,
 • opłacenie auta zastępczego,
 • parkowanie pojazdu,
 • pomoc w razie uszkodzenia koła,
 • pomoc informacyjną,
 • dedykowanego likwidatora szkód,
 • informację prawną,
 • darmową lekcję w Szkole Bezpiecznej Jazdy,
 • pomoc dla zwierząt domowych,
 • ubezpieczenie bagażu w pojeździe,
 • bezpłatny hotel na ponad 12 godzin i maksymalnie trzy dni w razie unieruchomienia pojazdu,
 • ochronę zniżek po szkodzie.

OC to także polisa ratująca zdrowie

Wiele firm ubezpieczeniowych stawia także na dodatkową pomoc medyczną, rehabilitacyjną czy doradczą. Wśród nich jest ERGO Hestia, która współpracuje z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP). CPOP na zlecenie ubezpieczycieli obejmuje pomocą osoby ciężko poszkodowane w wypadkach. Jest to pomoc finansowana z OC posiadacza pojazdu, który spowodował wypadek. Przez ostatnie siedem lat, bo tyle funkcjonuje CPOP, już kilkaset osób skorzystało z ich pomocy i wsparcia.

- Świadomość ubezpieczeniowa właścicieli pojazdów rośnie z roku na rok – ocenia Katarzyna Świsłowska, dyrektor Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Widać to chociażby po tym, że nie tylko cena decyduje o zakupie ubezpieczenia OC wybranej firmy, ale również jakość oferowanych przez ubezpieczyciela usługi likwidacji szkód. Towarzystwa, które poza realizacją obowiązku wypłaty świadczeń proponują poszkodowanym faktyczną pomoc, wzmacniają również wizerunek firmy zaangażowanej społecznie. Klienci doceniają fakt, że ubezpieczyciel nie tylko zajmuje się formalnościami, ale skupia się także na konkretnym człowieku i w razie wypadku może zaoferować więcej niż tylko odszkodowanie, a szansa na powrót do aktywnego życia, do pracy i do działania, jest naszym zdaniem o wiele cenniejsza niż nawet najwyższa dożywotnia renta – podsumowuje Katarzyna Świsłowska.

W ramach prowadzonych programów rehabilitacyjnych ERGO Hestia ponosi wszelkie koszty związane z rehabilitacją i leczeniem. Opłaca również transport do placówek medycznych oraz pokrywa koszty zakwaterowania. Eksperci CPOP czuwają nad prawidłową realizacją programów pomocowych i towarzyszą poszkodowanym przez cały proces ich powrotu do samodzielności..

- Jeszcze kilka lat temu, OC było potocznie nazywane „podatkiem drogowym”. Dzisiejsza oferta daleka jest od takiego sformułowania – mówi Łukasz Łodziana, ekspert ERGO Hestii od ubezpieczeń komunikacyjnych. Ustawowy zakres został znacząco rozszerzony o usługi dające poczucie bezpieczeństwa np. poradę prawnika, bezpośrednią likwidację szkód czy inne usługi pozwalające na kompleksową pomoc poszkodowanym w tym między innymi organizacja holowania uszkodzonego pojazdu, udostępnienie pojazdu zastępczego czy plan pomoc w powrocie do samodzielności po ciężkim wypadku. W dodatkowej ofercie ERGO Hestii w ramach ubezpieczenia OC klienci znajda usługi gwarantujące poszkodowanemu oraz sprawcy zminimalizowanie negatywnych skutków kolizji czy wypadku – dodaje Łukasz Łodziana.

Poleć ten artykuł znajomym:
Udostępnij Tweetnij Wykop